The Book Of Storms  
Empath 101
Dreamtongue
Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3
Lesson 4
Lesson 5
Lesson 6
Lesson 7
Lesson 8.1
Lesson 8.2
Lesson 8.3
Lesson 8.4
Lesson 8.5
Lesson 9
Newsletter
About the Author
En Espanol
E.C.H.O.
NodeWork
The Empath Quiz
Droomspraak

 


 

Empat 101

 

                                                          
ę 1996-2007 Jad Alexander All Rights Reserved

 

Droomspraak -- De Empatische Taal

 

  Wat is een Empaat?

 

Om maar meteen ter zake te komen: Empaat is een vorm van identiteit die in de eenentwintigste eeuw opkomt. De term is in films en literatuur gebruikt, maar in de werkelijkheid is het zo dat er een toenemend aantal mensen zich identificeren met het concept van Empaat.

 

Een Empaat is iemand die geboren is met unieke variaties in het centrale zenuwstelsel. Dat houdt in hoe de hersens zijn aangelegd en hoe het zenuwstelsel binnen het lichaam werkt.

 

Een algemene indicator voor dit type mens is een hoge mate van gevoeligheid. Alle zintuiglijke organen van een Empaat hebben lage drempels met als gevolg een ongebruikelijke gevoeligheid voor licht, geuren en geluiden (evenals de overige subtiele zintuigen).

 

Een Empaat heeft een zeer gevoelige emotionele geaardheid die typisch moeilijk zelf te beheersen is. Er zijn boeken geschreven over "hoogsensitieve mensen" en dit materiaal is van belang voor dit onderwerp. Echter: hooggevoelig zijn is slechts een deel van de formule van Empaat.

 

Als gevolg van de interactie tussen een extreem sensitief neuraal netwerk en de daarbijkomende emotionele natuur van personen met dit profiel, zijn Empaten in hoge mate intu´tief. Het woord 'intu´tie zou beter begrepen moeten worden wanneer het binnen het taalgebruik aangewend wordt --maar dat bewaar ik voor een later artikel.

 

Een beter begrip van intu´tie leidt tot een beter begrip van wat iemand nu eigenlijk tot Empaat maakt. Voor nu wil ik alleen zeggen dat een Empaat hoog-intu´tief is, wat betekent dat ze dingen op gevoel neigen te doen, op gewaarwording, in reactie op propioceptieve bevindingen (eigen lichaamswaarneming) en door af te gaan op ingevingen, vermoedens, gevoelens etc..

 

Empaten worden gestuurd door hun eigen intu´tieve natuur. Dit kan ten goede of ten slechte zijn. Er ligt geen moraal besloten in de term "Empaat". Na 9 jaar Empaten bestudeerd te hebben, heb ik ondervonden dat de meesten die naar voren kwamen, te lijden hadden onder een of andere vorm van mentale problemen. Omdat ik ben opgeleid als geestelijke gezondheidsconsulent, vond ik dit fascinerend en heb dit tot het gebied van mijn gespecialiseerd onderzoek gemaakt.

 

Empaten worden gedreven door diepe intu´tieve connecties die veelal onbewust zijn, alsof ze bovenop een groot oliereservoir in de grond zitten en ze de geleider (de oliepomp) voor deze enorme hoeveelheid energie zijn. Het meeste van wat een Empaat voelt of "weet" kan niet meteen geverifieerd worden, wat een enorm innerlijk psychisch conflict creŰert voor de persoon in kwestie.

 

Stel je voor dat er enorme hoeveelheden informatie in je hoofd zitten, maar je geen directe manier hebt om erbij te kunnen of om het uit te kunnen drukken. Het meeste daarvan kan niet meteen bewezen worden, maar wordt pas in de loop van de tijd bewezen. (Ik sla hier een heleboel dingen over, want ik wil hier alleen een helder punt maken.)

 

De stress die wordt veroorzaakt door het opnemen van emoties van anderen op een continue basis, door het "menselijke spons" zijn, door het gedreven worden door diepe innerlijke krachten die niet begrepen worden: dit alles heeft bij de gemiddelde Empaat de ervaring van een soort inwendige "martelkamer" tot gevolg.

 

In het Boek der Stormen verwijs ik hiernaar als de "ongebonden" Empaat. Voordat je erachter probeert te komen wie je bent, moet je weten wat je bent; en die twee moeten in overeenstemming worden gebracht. Het heet niet zonder reden dat het Boek der STORMEN heet!

 

Veel Empaten leiden aan stress veroorzaakt door een overload aan binnekomende stimuli en intu´tieve informatie. Sommige leiden aan depressies doordat ze overweldigd worden door al de "stormen" die zich van binnen afspelen. Het is niet ongebruikelijk dat een Empaat me vertelt dat hij of zij gediagnosticeerd is als "bipolaire/manisch-depressief".

 

De interessante vragen die hierbij opkomen zijn: Zijn Empaten vatbaarder voor mentale ziekten? OF: Is de mentale ziekte of stress het gevolg van een ongebonden Empaat zijn? Wat komt eerst? Het onderzoek loopt nog steeds.

 

De professionele terreinen van de psychologie en psychiatry herkennen deze factoren nog niet, en laten al deze zaken ongesorteerd op een hoop liggen.

 

Maar nu een alledaagsere uitleg! Een Empaat is een soort "ziener", maar in plaats van in de "toekomst" te kijken, of het op afstand zien van objecten is een Empaat gespecialiseerd in het lezen van mensen. Hun lichaamstaal, hun stem-intonatie, hun bewegingen, de woorden die zij kiezen, de woorden die ze vermijden, de logica die ze gebruiken; en de dingen die iemand in zich verborgen houdt die alleen door een Empaat kunnen worden opgemerkt.

 

Empaten zijn enorm krachtige personen. In het volgende artikel zal ik je uitleggen wat ik daarmee wil zeggen, en zal ik de eerste les inleiden. De eerste les is heel basic. Ja, ik weet het -- je kunt wel heel vergevorderd zijn en daar allang voorbij zijn, maar ik raad je toch ten sterkste aan om met de basics te beginnen. Op die manier, tegen de tijd dat je aan het gevorderde materiaal toekomt, zul je erin uitblinken en je fantastisch voelen over je groei!

 

Begin de eerste les in Empaat 101: "Droomspraak" beginnen bij de basis.  Op die manier, tegen de tijd dat je aan het gevorderde materiaal toekomt, zul je erin uitblinken en je fantastisch voelen over je groei!

 

Droomspraak is een cursus in Empatische communicatie en is de vereiste vooropleiding voor alle volgende cursussen. Om goed profijt van de cursus te kunnen hebben: begin met de inleiding en werk vervolgens afzonderlijk door iedere les en op volgorde.

 

Werk in je eigen tempo. Post een vraag als dat nodig is, en deel je ervaringen die je hebt met het materiaal. Maak je niet druk wanneer anderen een stuk verder zijn dan jij en je het gevoel krijgt dat je te ver achter ligt. Werk gewoon in je eigen tempo, dat is het beste voor jou.

 

   Droomspraak: Negen Lessen Voor Een Empaat In Wording

 

 

 • ę 1996-2007 Jad Alexander All Rights Reserved

  Return to Home Page

 •  

   

  © 1996-2007 Jad Alexander. All Rights Reserved
  No part of this material may be used or reproduced without written permission from the author.

  Header: Sybille de Cummes
  Painting by Michaelangelo on the ceiling of the Sistine Chapel in Vatican City
  Sibyls were female seers of ancient Greece and Rome. They were also known as oracles.

  eXTReMe Tracker